ТҮКШ, көлік және байланыс

Сумен жабдықтау және су бұру

Субъектінің атауы: КМК "Аягөз Су" Аягөз қ.
Сумен жабдықтау қызметтерінің тарифтік сметасы 2015 жылғы 2 жартыжылдық

р/с№ Көрсеткіштердің атауы Өлшем бірлігі Бір жылға есептелеген қолданыстағы тарифте қабылданған, 6 ай 6 айдағы нақты мәліметтер ауытқу
          мың. теңге %
1 2 3 4 5 6 7
І Тауарларды өндіруге және қызметтер ұсынуға арналған шығындар барлығы: мың. теңге 32956,68 34932,61 1975,94 6,00
1 Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде мың. теңге 9278,13 10350,76 1072,64 11,56
1.1. шикізат және материал мың. теңге 500,80 511,9 11,10 2,22
1.2. хлор мың. теңге 74,25 74,25 0,00 0,00
1.3. реагенттер мың. теңге 91,00 91,00 0,00 0,00
1.4. ЖЖМ мың. теңге 2045,60 1102,43 -943,17 -46,11
1.5. қосалқы бөлшектер мың. теңге 345,25 546,4 201,15 58,26
1.6. сатып алынатын энергия  мың. теңге 6221,23 8024,78 1803,56 28,99
  нақты көрсеткіш  мың.кВтс 647,10   -647,10 -100,00
  электрэнергиясының құны  тенге /мың.кВтс 4,81   -4,81 -100,00
2 Еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстары, барлығы мың. теңге 19939,00 20141 202,00 1,01
2.1. өндірістік персоналдар жалақысы мың. теңге 18244,60 18446,6 202,00 1,11
2.2. әлеуметтік салық мың. теңге 1694,40 1694,4 0,00 0,00
3. Амортизация тыс. тенге 1000,00 1000 0,00 0,00
4. Жөндеу (ағымдағы жөндеу) тыс. тенге 503,10 503,1 0,00 0,00
5. Өзге де шығындар, барлығы, оның ішінде тыс. тенге 2236,45 2937,75 701,30 31,36
5.1. байланыс қызметтері мың. теңге 60,40 45,96 -14,44 -23,91
5.2. су ресурстарын пайдаланғаны үшін ақы төлеу (роялти) мың. теңге 650,00 686,75 36,75 5,65
5.3. Күзет қызметі мың. теңге 1174,50 1864,44 689,94 58,74
5.4. іссапар шығыстары мың. теңге 102,80 102,8 0,00 0,00
5.5. бөгде ұйымдардың қызметтері мың. теңге 0,00   0,00  
5.6. сақтандырудың міндетті түрлері мың. теңге 0,00   0,00  
5.7. еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы мың. теңге 248,75 237,8 -10,95 -4,40
II Кезең шығыстары, барлығы мың. теңге 9183,28 9677,53 494,25 5,38
6. Жалпы және әкімшілік шығыстары, барлығы мың. теңге 9183,28 9677,53 494,25 5,38
6.1. әкімшілік персоналдың жалақысы мың. теңге 7619,15 7920,26 301,11 3,95
6.2. әлеуметтік салық мың. теңге 728,60 755,14 26,54 3,64
6.3. банк қызметтері мың. теңге 177,00 366,3 189,30 106,95
6.4. іссапар шығыстары мың. теңге 138,35 218,8 80,45 58,15
6.5. кеңсе тауарлары және бланкілер мың. теңге 176,09 157,4 -18,69 -10,61
6.6. салықтар мың. теңге 311,34 226,88 -84,46 -27,13
6.7. энергия  мың. теңге 32,75 32,75 0,00 0,00
III Барлық шығын мың. теңге 42139,95 44610,14 2470,19 5,86
IV Пайда мың. теңге 0,00 216,77 216,77  
V Барлық табыстар мың. теңге 42139,95 44826,91 2686,96 6,38
  ҚР Халық банкінің 7% мың. теңге 3292,49      
  Есептеу пайдасы мың. теңге 38847,43      
VI Көрсетілген қызметтердің көлемі мың. м3 665,95      
  халық мың. м3 455,28      
  бюджеттік және жылуэнергетикалық мекемелер мың. м3 71,45      
  Өзге де тұтынушылар мың. м3 139,22      
VII Тариф (ҚҚС-сыз) тенге/м3 118,12      
  Дифференциациялық тарифтер:          
  халық тенге/м3 75,45      
  бюджеттік және жылуэнергетикалық мекемелер тенге/м3 99,75      
  Өзге де тұтынушылар тенге/м3 267,07      

Субъектінің атауы: КМК "Аягөз Су" Аягөз қ. Су бұру қызметтерінің тарифтік сметасы 2015 жылғы 2 жартыжылдық

р/с№ Көрсеткіштердің атауы Өлшем бірлігі Бір жылға есептелеген қолданыстағы тарифте қабылданған, 6 ай 6 айдағы нақты мәліметтер ауытқу
          мың. теңге %
1 2 3 4 5 6 7
І Тауарларды өндіруге және қызметтер ұсынуға арналған шығындар барлығы: мың. теңге 10933,18 11082,53 149,36 1,37
1 Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде мың. теңге 2753,13 2753,13 0,01 0,00
1.1. шикізат және материал мың. теңге 282,20 282,20 0,00 0,00
1.2.   мың. теңге 0,00   0,00  
1.3.   мың. теңге 0,00   0,00  
1.4. ЖЖМ мың. теңге 313,50 313,50 0,00 0,00
1.5. қосалқы бөлшектер мың. теңге 130,25 130,25 0,00 0,00
1.6. сатып алынатын энергия  мың. теңге 2027,18 2027,18 0,00 0,00
  нақты көрсеткіш  мың.кВтс 210,90   -210,90 -100,00
  электрэнергиясының құны  тенге /мың.кВтс 4,81   -4,81 -100,00
2 Еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстары, барлығы мың. теңге 5925,45 6121,90 196,45 3,32
2.1. өндірістік персоналдар жалақысы мың. теңге 5415,05 5611,50 196,45 3,63
2.2. әлеуметтік салық мың. теңге 510,40 510,40 0,00 0,00
3. Амортизация тыс. тенге 750,00 750,00 0,00 0,00
4. Жөндеу (ағымдағы жөндеу) тыс. тенге 533,00 533,00 0,00 0,00
5. Өзге де шығындар, барлығы, оның ішінде тыс. тенге 971,60 924,50 -47,10 -4,85
5.1. байланыс қызметтері мың. теңге 82,25 82,25 0,00 0,00
5.2. еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы мың. теңге 41,00 41,00 0,00 0,00
5.3.         0,00  
5.4. іссапар шығыстары мың. теңге 135,15 135,15 0,00 0,00
5.5. бөгде ұйымдардың қызметтері мың. теңге 338,20 309,40 -28,80 -8,52
5.6. сақтандырудың міндетті түрлері мың. теңге 375,00 356,70 -18,30 -4,88
II Кезең шығыстары, барлығы мың. теңге 1947,35 1947,35 0,00 0,00
6. Жалпы және әкімшілік шығыстары, барлығы мың. теңге 1947,35 1947,35 0,00 0,00
6.1. әкімшілік персоналдың жалақысы мың. теңге 1523,80 1523,80 0,00 0,00
6.2. әлеуметтік салық мың. теңге 145,70 145,70 0,00 0,00
6.3. банк қызметтері мың. теңге 17,30 17,30 0,00 0,00
6.4. іссапар шығыстары мың. теңге 33,30 33,30 0,00 0,01
6.5. кеңсе тауарлары және бланкілер мың. теңге 99,00 99,00 0,00 0,00
6.6. салықтар мың. теңге 120,10 120,10 0,00 0,00
6.7. энергия  мың. теңге 8,15 8,15 0,00 0,00
III Барлық шығын мың. теңге 12880,47 13029,88 149,41 1,16
IV Пайда мың. теңге 0,00 -3299,39 -3299,39  
V Барлық табыстар мың. теңге 12880,47 9730,49 -3149,98 -24,46
  ҚР Халық банкінің 7% мың. теңге 1220,3      
  Есептеу пайдасы мың. теңге 11660,17      
VI Көрсетілген қызметтердің көлемі мың. м3 380      
  халық мың. м3 146      
  бюджеттік және жылуэнергетикалық мекемелер мың. м3 99      
  Өзге де тұтынушылар мың. м3 135      
VII Тариф (ҚҚС-сыз) тенге/м3 65,4      
  Дифференциациялық тарифтер:          
  халық тенге/м3 39,39      
  бюджеттік және жылуэнергетикалық мекемелер тенге/м3 44,4      
  Өзге де тұтынушылар тенге/м3 108,96      

 

Бет өзгертілді: 26-12-2016