Хабарланлыру

ҚТЖ "ҰК"АҚ филиалы-"Достық-Ақтоғай-Мойынты-Жарық-Жезқазған-Саксаульская-Кандагаш-Актобе-Илецк" темiржол колiгi далiзiн жангырту бойынша техникалык-экономикалык негiздеме жобасына катысты ашык жиналыс турiнде когамдык тындаулар откiзу туралы хабарлайды. Когамдык тындаулар 2019ж. 12 наурызда, сагат 10.00-де болады.Мекенжайы: Ақтоғай кентті, Аягөз  ауданы, Шығыс Қазақстан облысы, Теміржол вокзалы,Маметова көшесі, уй 33
Жергiлiктi аткарушы орган Ақтоғай кентінің әкәмінің аппараты

тел:8(72237)61156.
Тапсырыс берушi:
КТЖ УК АК филиалы"Iрi жобаларды iске асыру жонiндегi дирекция"
Азiрлеушi:"Каз АКТ" АК,
тел.8(727)292-76-64
Жобалык кужаттар сына веб-сайтта орналастырылган:
tabigat aktobe.gov.kz
Барлык пiкiрлер мен усыныстар электронные пошив аркылы кабылданады:
oknid@jazatk.kz