Денсаулық сақтау

 

Тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шеңберінде Аягөз қаласындағы «Қазығұл» медициналық мекемесінде көрсетілетін медициналық қызметтің тізбесі *.doc 48 KB

Аякөз ауданының денсаулық сақтау ісінің 2017 жылы 6 айлық атқарған жұмысының есебі

Барлық тұрғындар саны 74409, оның ішінде балалар – 19732, жасөспірімдер – 2408, ересектер - 52913.
2017 жылы аудан көлемінде емдеу мекемелерінің құрамында өзгерістер болған жоқ.

1. Аудандағы емдеу мекемелерінің құрамы

 1. Дәрігерлікамбулаториялар – 18
 2. Ауылдықауруханалар – 2
 3. Орталықаудандықаурухана – 1
 4. Қалалықаурухана («Қазығұл») – 1
 5. Ғимараты бар МП – 15
 6. Ғимаратсыз МП – 11
 7. ФАП – 1
 8. Тіс емханасы – 1

Ауруханалардыңтөсекқоры - 230, оныңішінде:

 1. Орталықаудандықаурухана – 160 төсек, оныңішінде:
 2. терапия бөлімі – 34,
 3. хирургия бөлімі – 34
 4. перзентхана – 25,
 5. жүктіәйелдерпатологиясыбөлімі – 25, оның ішінде гинекология бөлімі – 10,
 6. балаларбөлімі – 20,
 7. жұқпалы аурулар бөлімі - 20
 8. реабилитация бөлімі - 2
 9. Баршатас ауылыдқауруханасы – 25 төсек.
 10. Ақтоғайауылдықауруханасы – 25 төсек.
 11. Қазығұлемдеумекемесі – 20 төсек

3. Кадрларжағдайы
Ауданда 2017жылы емдеу мекемелерінде 154дәрігер, 554 орта буынды медицина қызметкерлері жұмысістейді. Тұрғындарды жоғарғы білімді дәрігерлермен қамтамасыз ету 10000 адамға шаққанда 20,6. Тұрғындарды орта буынды медицина қызметкерлерімен қамтамасыз ету 10000 адамға шаққанда 74,4.
154 дәрігердің 78 – де біліктілік категоририялары бар  - 51,3%.
554 орта білімді медицина қызметкерлерінің 282 – де бліктілік категориясы бар – 50,9%.

4. Демографиялық көрсеткіштер

Көрсеткіштер 2016 ж 6 ай 2017 ж 6 ай
Бала туу 736/9,9 651/8,7
Жалпыөлім 267/3,6 265/3,5
Табиғи өсім 6,3 5,2

Сәбилер өлімініңкөрсеткіші

  2016 жыл 6 ай 2017 жыл 6 ай
Қайтыс болған балалардың нақты саны 4 2
1000 тірі туған балаға шаққанда сәбилер өлімінің көрсеткіші 5,4 3,0

5. Емханалық көмек
Мемлекеттік амбулаториялық-поликлиникалық емдеу мекемелерінің қуаты- 1314 қабылдау жұмыс уақытында. Бұл көрсеткіш өзгерген жоқ.
5.1 Мемлекеттік емдеу мекемелерінде дәрігердің қабылдау саны:

1 Қабылдау саны 2016 жыл 6 ай 2017 жыл 6 ай
  Барлық қабылдау аудан бойынша, оның ішінде: 187632 174486
  Емханада 174463 163389
2 Үйдегі қабылдау 13169 11097

6. Аурушандық

  2012 ж 2013 ж
балалар жасөс-пірім ересек-тер барлығы балалар жасөс-пірім ересек-тер барлығы
Алғаш реет тіркелген аурулардың нақты саны 13153 2790 13153 29233 18357 5150 17984 41491
100 мың адамға шаққанда алғашқы аурушандық 124350,2 166251,1 59870,1 39446,4 100966,7 164826,0 52158,7 55760,7

6.1 Әлеуметтік мәні бар аурулармен аурушандық

Туберкулез

 Көрсеткіштер 2016 жыл 6 ай 2017 жыл 6 ай
Туберкулезбен ауырғандар саны 12 12
100000 адамға шаққанда аурушандық 16,1 16,1
Қайтыс болғандар саны 0 0
100000 адамға шаққанда өлім-жітім көрсеткіші 0 0

Қатерлі ісік аурулары

Көрсеткіштер 2016 жыл 6 ай 2017 жыл 6 ай
Тіркелген қатерлі ісік аурулары саны 45 52
100000 адамға шаққанда аурушандық 60,7 69,8
Қайтыс болғандар саны 27 32
Қатерлі ісік ауруларынан болған өлім-жітім 47,7 47,5

Қан айналу жүйесінің аурулары

Көрсеткіштер 2016 жыл 6 ай 2017 жыл 6 ай
100000 адамға шаққанда алғашқы
аурушандық
2161,0 2081,0
Өлім-жітім 100 мың адамға шаққанда 61/82,3 29/38,9

7. Қаржыландыру жағдайы
2017 жылы емдеу мекемелеріне бөлінген қаржы 1428906,6 мың теңге, 2016 жылы 1335308,3 мың теңге бөлінген.

  2016 ж % 2017 ж % 2016 жыл 6 ай % 2017 жыл 6 ай  
Барлығы, оның ішінде: 1335308,3   1428906,6   6983321,9   690926,1  
Еңбекақыға 918747,1 68,8 937124,1 65,6 468462,7 67 450495,2 65,2
Әлеуметтікқамсыздандыру 80550,9 6,0 86866,1 6,1 41585,3 5,9 45978,0 6,6
Тамаққа 16506,1 1,2 22375,4 1,6 8513,8 1,2 11446,6 1,6
Дәрі-дәрмекке 111807,7 8,4 97697,4 6,8 56640,3 8,1 53297,8 7,7
Коммуналдықтөлемдерге 47607,7 3,6 63115,3 4,4 29551,5 4,2 28864,4 4,2
Байланысжүйесіне 2882,2 0,2 3489,4 0,2 1379,9 0,2 1131,4 0,16
Басқашығындарға 157206,6 11,8 218238,9 15,3 92188,4 13,2 99712,7 14,4

 

Бет өзгертілді: 23-08-2017