ЭКОНОМИКА

Шоғырландырылған қаржылық есептілік

Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс *.pdf 132 KB
Ақшаның қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп (тiкелей әдiс) *.pdf 137 KB
Қаржылық қызмет нәтижелері туралы шоғырландырылған есеп *.pdf 131 KB
Таза активтердiң/капиталдың өзгерiстерi туралы шоғырландырылған есеп *.pdf 143 KB
Таза активтердiң/капиталдың өзгерiстерi туралы шоғырландырылған есеп *.pdf 143 KB
Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба *.pdf 225 KB
Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба *.pdf 741KB
Шоғырландырылған қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба *.pdf 156 KB

 

Бет өзгертілді: 27-02-2018